از کجا می توان در آنتالیا زمین خریداری کرد؟
از کجا می توان در آنتالیا زمین خریداری کرد؟

از کجا می توان در آنتالیا زمین خریداری کرد؟

هنگام پاسخ دادن به این سؤال ، نباید از قدرت مالی سرمایه گذار چشم پوشی کرد. به همین دلیل ، برای افرادی که می توانند در مبالغ متوسط و زیاد سرمایه گذاری کنند ، جداست. ما سعی کردیم برای افرادی که در زمین کمتری سرمایه گذاری می کنند ، توصیه های جداگانه ارائه دهیم.

آنتالیا یکی از شهرهایی است که روز به روز در حال رشد و توسعه است. از جمله عواملی که این امر را ایجاد کرده است ، می توان بخش های گردشگری و کشاورزی را حساب کرد. آنتالیا به هر دو دلیل مهاجرت جدی را دریافت می کند. به موازات این امر ، شهرسازی از مراکز شهر خارج می شود.

    • fener mah.1950 sok.no2 kat 4 daire 12 muratpaşa/Antalya TURKEY

    © Copyright 2020 Ada Yatırım کلیه حقوق محفوظ است.
    Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property